+45 70 605 601 info@g-i.dk

Om Grøn Industri

Grøn Industri tilbyder klimavenlige energiløsninger indenfor brugsvand, varme, ventilation og lys til offentlige og private virksomheder

Værdier

Grøn Industri ser det som en fornem opgave at være med til at ændre traditionelle holdninger til ny energi 

Vision

Grøn Industri er er overbevist om at det kommer alle til gode hvis flere tænker i grønne baner

Mission

Grøn Industri hjælper deres kunder til at tjene penge på at energioptimere deres virksomhed.

Gazelle virksomhed 2018

Med en vækstprocent på 887,3% blev Grøn Industri A/S kåret som en flot nummer 28 på Børsens Gazelleliste 2018 hvori der indgik 2099 Gazeller.

Best Practice

CEO Andrew Peck

Best Performance

CSO Simon Borbiconi

Perfect Teamwork

Teamet

Hvem er vi?

Vi er godkendt til at skaffe dig en reel energibesparelse

 

Som godkendt leverandør hos Elnetselskaberne, så leverer vi det tilskud som din virksomhed er berettiget til. Grøn Industri hjælper med beregninger og dokumentation, så der bliver mulighed for besparelser uden investering. 

At ændre og forbedre verden – det er det mål, vi forfølger i Grøn Industri. Gennem bæredygtige processer og nye innovative løsninger er vi i stand til at opfylde den høje standard det er at blive en grønnere virksomhed.

Grøn kaldes håbets farve, men farven er for os snarere et symbol på ren og vedvarende energi.

År i energibranchen

Energirådgivning er Grøn Industris kerneprodukt og behovet for rigtige klima løsninger bliver et større og større krav til  alle virksomheder.

Glade kunder

I løbet af bare syv år har Grøn Industri oparbejdet en tilfreds kundekreds af mellemstore virksomheder og institutioner.

Professionelle rådgivere

Grundlaget for rigtig rådgivning ligger i den uddannelse medarbejderne får hos Grøn Industri.

Grøn Industri A/S kåres som Gazellevirksomhed 2018.

Efter kun fire succesfyldte år med positiv vækst på det danske marked blev Grøn Industri A/S kåret som Gazellevirksomhed den 5.december 2018 i Tivolis Congress Center. Dermed har Grøn Industri dokumenteret at  være en virksomhed som  ikke bare kan skabe vækst, men også levere produkter og services som virksomhedens kunder kan profitere af.

Målsætningen for Grøn Industri er imidlertid ikke kun at vokse hurtigt, men ligeså meget at hjælpe vores kunder til at blive bæredygtige og mere klimavenlige i deres forbrug af energi.

 

 

Grøn Industri har derfor i samarbejde med en investeringsfond udvidet sit marked væsentlig i det forgangne år, hvilket er til glæde for kunder som gerne vil transformere sig til at blive  bæredygtige og innovative virksomheder. Ved brug af omkostningsneutrale løsninger fra Grøn Industri,baseret på f.eks. solceller eller varmepumper, kan både offentlige og private virksomheder blive ressourcebesparende og samfundsnyttige bidragsydere til større bæredygtighed i det danske samfund.